BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Augustów
zmienić miasto
Zaloguj się
Waluta:

Aktywuj się zawodowo

  • Zdjęcie: „Aktywuj się zawodowo”.
  • Zdjęcie: „Aktywuj się zawodowo”.

Projekt „Aktywuj się zawodowo” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat zamieszkujących powiat augustowski.
Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2018.
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
 Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu)
o Analiza Predyspozycji Zawodowych
o IPD
 Poradnictwo zawodowe grupowe
 Szkolenia zawodowe, jedno z:
o Spawacz metodą TIG
o Komputerowe wspomaganie prac biurowych
o Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD
 staż zawodowy (3 miesiące)
W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.computerplus.com.pl/szkolenia/projekt-aktywuj-sie-zawodowo


Biuro projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 125
Małgorzata Zdanowicz
Koordynator projektu


← wrócić do Handel w Augustowie

Cena: 0 zł

T-Matic Computer plus
Miasto: Augustów
Data: Tuesday, 05 September 2017
Przeglądów: 100 zamieścić w TOP ↑
lub popatrzeć wszystkie kontakty


Captcha image

  Podobne ogłoszenia:

  Patrzyliście: