BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Warszawa
Waluta:
Zaloguj się

Urządzenia do obróbki oleju przed krakingiem

  • Zdjęcie: Urządzenia do obróbki oleju przed krakingiem

Urządzenia do obróbki oleju przed krakingiem.

Obróbka oleju przed pękaniem
Olej jest wysokocząsteczkową, niejednorodną cieczą, której cząsteczki są w złożony sposób zorientowane pod ciśnieniem atmosferycznym i w normalnej temperaturze. W ten sposób uzyskuje się energetycznie korzystną równowagę sił międzycząsteczkowych i zewnętrznych. Gdy do oleju zostanie przyłożone ciśnienie zewnętrzne rzędu kilkuset atmosfer, cząsteczki są spolaryzowane, przeciwstawiają się siłom zewnętrznym, utrzymując równowagę układu. Jeśli ciśnienie zewnętrzne zostanie gwałtownie usunięte, siły wewnętrzne zaczną rozbijać makrocząsteczki na mniejsze składniki, podczas gdy gęstość maleje.
Zasada ta leży u podstaw wstępnej obróbki oleju i produktów ropopochodnych przez krakowanie w kawitatorze hydrodynamicznym o wysokiej częstotliwości PULSOIL-CT.

Przepływ produktów ropopochodnych, przechodząc przez PULSOIL-CT, wchodzi w strefę kawitacji „utknięcia”. Częstotliwość powtarzania impulsów jest określona przez parametry geometryczne PULSOIL-CT i mieści się w zakresie od 500 do 25 000 Hz. Cały przepływ oleju przechodzi przez strefę wysoce wydajnej kawitacji. Kiedy pęcherzyki kawitacyjne zapadają się w bardzo krótkim czasie (poniżej 1 μs), temperatura dochodzi do kilku tysięcy stopni Celsjusza i powstaje ciśnienie przekraczające 1000 atm. W ten sposób warunki do obróbki oleju, o których mowa powyżej, powstają bezpośrednio w przepływie. Dzięki dużej stabilności częstotliwości roboczych uzyskuje się wysoką jednorodność gotowego produktu, a wydajność lekkich produktów naftowych wzrasta do 3-5%.

Należy zauważyć, że technologia ta umożliwia nie odwodnienie ropy naftowej, która zawiera do 20% wody, ale poddanie jej działaniu kawitacji ultradźwiękowej, włączenie jej w szereg reakcji chemicznych prowadzących do powstania alkoholi, eterów i estrów, przy jednoczesnym zwiększeniu właściwości kalorycznych paliwa przy obniżeniu jego kosztu.

Dzielić:

← wrócić do Sprzęt w Warszawie

Cena: 0 zł

Online od 26 stycznia 2021
Miasto: Warszawa
Data: Piątek, 02 czerwca 2023
Przeglądów: 8 zamieścić w TOP ↑
lub popatrzeć wszystkie kontakty


Captcha image

  Podobne ogłoszenia:

  Patrzyliście: